W 2021 roku pod patronatem Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów w Tychach odbędzie się kurs przygotowujący do wykonywania pracy w zawodzie bioenergoterapeuty.

Kurs zostanie zakończony zdaniem egzaminu państwowego i uzyskaniem tytułu zawodowego czeladnika lub mistrza w rzemiośle bioenergoterapeuty. 

Poprowadzą go wieloletni mistrzowie bioenergoterapii, członkowie naszego Cechu. 

 

Osoby, które spełnią wymagania wg Ustawy o Rzemiośle oraz odbędą kurs ww. formie, będą mogły przystąpić do egzaminu państwowego w Izbie w Bielsko-Białej.

Dokładne terminy zostaną podane niebawem.

Zapraszamy!