Naszym członkom dziękujemy za udział w Walnym Zgromadzeniu  w dniu 10 lipca 2021 roku w Bronisławowie w Hotelu Magellan. 

Przysyłacie propozycje kolejnego spotkania na maila cechu:  cech-bioenergo.pl