W 2021 roku pod patronatem Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów organizowany jest kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w zawodzie bioenergoterapeuty.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

  • posiadają praktykę z zakresu bioenergoterapii, ale potrzebują ugruntowania wiedzy, by uzyskać przygotowanie do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • odbyły inne kursy, ale chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bioenergoterapii oraz technik uzdrawiania,
  • posiadają już stopień czeladniczy i 3 letnią praktykę, by przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

Kurs to doskonała okazja dla osób z praktyką, które chcą zdobyć uprawnienia zawodowe.

Zdobycie tytułu zawodowego pozwala na działalność we wszystkich krajach UE (uprawnienia zawodowe zgodnie ze standardem zawodu bioenergoterapeuty oraz tzw. EuroPass).

Kurs poprowadzą wieloletni mistrzowie bioenergoterapii - członkowie Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów.

Informacje dot. kursu pod numerem telefonu 537 406 823 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-15:00.

Osoby, które spełnią wymagania wg Ustawy o Rzemiośle będą mogły przystąpić do egzaminu państwowego w Beskidzkiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsko-Białej.