Kurs Bioenergoterapii 

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie bioenergoterapeuta jest organizowany pod patronatem Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i przeznaczony jest dla osób, które:

  • posiadają praktykę z zakresu bioenergoterapii, ale potrzebują ugruntowania wiedzy, by uzyskać przygotowanie do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • odbyły inne kursy, ale chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bioenergoterapii oraz technik uzdrawiania,
  • posiadają już stopień czeladniczy i 3 letnią praktykę, by przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

Kurs to doskonała okazja dla osób z praktyką, które chcą zdobyć uprawnienia zawodowe.

Zdobycie tytułu zawodowego pozwala na działalność we wszystkich krajach UE (uprawnienia zawodowe zgodnie ze standardem zawodu bioenergoterapeuty oraz tzw. EuroPass).

Metodą wiodącą jest metoda Zbigniewa Jana POPKO - oczyszczanie zaburzeń i uzdrawianie poprzez koherencję pól wysokoenergetycznych.

Kurs poprowadzą wieloletni mistrzowie bioenergoterapii, członkowie Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów.