Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości istnieje już 40 lat!

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej została utworzona 2 lutego 1978 roku. Jej siedziba mieści się w eklektycznym pałacyku Michla wzniesionym w roku 1978 na podstawie projektu architekta Karola Korna.

Ta swoista perełka architektoniczna usytuowana jest w centrum Bielska-Białej.

Budynek wyróżnia się z daleka półokrągłą wieżyczką zwieńczoną stożkowym hełmem na kopułce. Izba zrzesza 12 Cechów i 2 Spółdzielnie Rzemieślnicze, których siedziby znajdują się w Andrychowie,
Bielsku-Białej, Cieszynie, Kętach, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Żywcu oraz Tychach.

Praktyczna nauka zawodu młodocianych uczniów realizowana jest w blisko 1570 zakładach. W roku bieżącym powołanych zostało 55 Komisji Egzaminacyjnych czeladniczych i mistrzowskich.

W okresie 40 lat istnienia Izby wydanych zostało 44000 dyplomów czeladniczych i 3650 dyplomów mistrzowskich.

Zarząd Izby składa się z 16 przedstawicieli Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych.

Jego organem jest Prezydium Zarządu, którego pracami zawiaduje Prezes Kazimierz Góralczyk.

 

W dniu 14 czerwca 2018 roku w Bielsko-Białej, uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 40-lecia Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej.

Zarządowi i pracownikom Izby serdecznie gratulujemy!

CIS_9937.jpg

CIS_9963.jpg

bielsko-biała.jpeg